Farklı markalar altında pek çok alanda kitaplar yayımlayan Semerkand Medya Grubu, temel ilke olarak okuyucuya güvenilir kitaplar sunmayı benimsemektedir. Dolayısıyla yayımladığı kitapların içeriğinin ve üslubunun Semerkand isminin temsil ettiği değerlere uymasına büyük özen göstermektedir.

 
 
 

Semerkand Yayınevi dinî-tasavvufî klasikleri hem tercüme etmekte hem de bu klasiklerden bugünün okuyucu taleplerine göre yeni eserler derlemektedir.

    

www.semerkandkitap.com
 
 

 
 

Semerkand Çocuk Yayınevi dinî hayatımız ve değerlerimizle ilgili bilgileri, çocuklarımızın elinden düşürmeyeceği sevimli kitaplar haline getirmektedir.

        

www.semerkandcocuk.com
 
 

 
 

Mostar Yayınevi akademik hüviyetli, seçkin eserlere yönelik yayıncılık yapmaktadır.

 
 

 
 

Eşik Yayınevi kültürel, edebî ve tarihî kitaplar neşretmektedir.

    
 
 

 
 

Haşimi Yayınevi ilim geleneğimizin başucu eserlerini Arapça orijinal halleriyle, özenli bir mizanpaj ve baskı kalitesiyle yayımlamaktadır.

    

www.hasimiyayinevi.com
 
 

 
 

Hacegân Yayınevi her seviyeden okurun anlayabileceği düzeyde dinî kitaplar yayımlamaktadır.
 
 

 
 

Şadırvan Yayınevi kültür geleneğimiz içinde popülerleşmiş dinî kitapları Semerkand kalitesiyle buluşturmaktadır.