İK Politikası

İnsanın değerini bilen ve insana değer katan hizmetler üreten Semerkand Şirketler Grubu, insan kaynakları politikasını da bu çerçevede oluşturur.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Semerkand’da insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, grup şirketlerin insan kaynağı yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Kuruma bağlılık ve hizmet bilinci, kurum kültürünün en karakteristik özelliklerindendir. Semerkand Şirketler Grubu, ekip ruhunu destekleyen, kişisel gelişime olanak sağlayan, şirket hedeflerinin içselleştirildiği, şeffaf bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefler. Grup şirketlerimiz üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanların sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem verir.

Semerkand Şirketler Grubu, insan ilişkileri güçlü, yeniliklere açık, sürekli gelişime ve verimliliğe odaklanan, rekabetçi, ekip çalışmasının değerine inanan adayları, bünyesinde farklı pozisyonlarda istihdam eder.

İnsan Kaynakları Yönetimi,
– Nitelikli iş gücünün tercih ettiği işveren olmayı,
– Semerkand’ı geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlere bağlı ve işe en uygun adayları istihdam etmeyi,
– Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşım sayesinde grup şirketlerin geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları stratejilerinin çağın gerekliliklerini karşılayacak ve değer üretecek şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, grup şirketlere yayılması ve benimsetilmesi ile değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli iyileştirilmesi konularında hep birlikte çalışıyoruz.