Semerkand Medya Grubu

Semerkand Medya Grubu, adını bugün Özbekistan sınırları içinde bulunan Semerkand şehrinden almaktadır. Tarihî Mâverâünnehir bölgesinin kalbi olan bu şehir, Anadolu ve Balkanlar’ın manevi fethinde büyük rolü olan tasavvufî anlayışın gelişmesine ve sistemleşmesine büyük katkılar sağlamıştır. Semerkand ismi bu manevi değerleri devam ettirme niyet ve gayretini ifade eder.
 
 
 

DEĞERLERİMİZ

İlkelere Bağlılık

İslâm’ın ilke ve esasları ile gönülleri buluşturmak, Semerkand Medya Grubu’nun varlık sebebidir. Faaliyetlerinin tamamı, amaç ve kuralları bakımından bu esaslar çerçevesinde belirlenir.

Kalite

Semerkand Medya Grubu, faaliyet alanlarının her noktasında evrensel kalite ve estetik kriterlerine önem vermekte, alanında yetkin insanlarla dünya standartlarını yakalamaya çalışmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti

Semerkand, müşterilerinin gönül hoşnutluğunu en büyük kazanım olarak görmektedir. İnsanların inançlarına, sağlıklarına ve ruh dünyalarına zarar verebilecek hiçbir üretim ya da tüketime önayak olmamakta, destek vermemektedir.

Yasalara Uygunluk

Semerkand Medya Grubu bütün faaliyetlerini resmî sınırlar içinde gerçekleştirmekte, yasalara ve etik kurallara uygunluğa özen göstermektedir.